ISOBUS – Obsługa maszyny w epoce cyfrowej

AEF-Logo
Jeden język, wiele zalet!

W każdej maszynie w standardzie ISOBUS , AMAZONE oferuje najnowocześniejszą technikę z niemal nieograniczonymi możliwościami. Bez względu na to, czy używa się terminala obsługowego AMAZONE, czy bezpośrednio dostępnego terminala ISOBUS ciągnika. ISOBUS jest światowym standardem komunikacji pomiędzy terminalem obsługowym, ciągnikami i osprzętem z jednej strony, a systemami zarządzania gospodarstwem z drugiej.


Obsługa za pomocą najrozmaitszych terminali ISOBUS

Oznacza to, że wszystkimi urządzeniami w standardzie ISOBUS można sterować za pomocą jednego terminala. Wystarczy połączyć maszynę z odpowiednim terminalem ISOBUS, a na monitorze w kabinie ciągnika pojawi się znany interfejs użytkownika.


Zalety ISOBUS:

  • Światowa standaryzacja zapewnia jednolite interfejsy i formaty danych, dzięki czemu zapewniona jest również kompatybilność z producentami zewnętrznymi
  • Plug and Play między maszyną, ciągnikiem i innymi urządzeniami ISOBUS