S 35

S-Blade_S_35_d1_170620_p50_rdax_170x97.jpg

Silnie skręcony korpus śrubowy dla ciężkich gleb marszowych i polderowych. Intensywny obrót belki ziemnej. Szczególnie dobre czyszczenie bruzdy i właściwości samooczyszczania. Głębokości robocze od 15 do 30 cm.