Siew poplonów i podsiew za pomocą GreenDrill 200-E

Cataya-3000_d0_kw_3330_d1_161109

Uniwersalny siewnik nabudowany GreenDrill jest idealnym rozwiązaniem do wysiewu poplonów i podsiewów w jednym przejeździe roboczym. Łatwo osiągalny poprzez mostek załadunkowy zbiornik ziarna GreenDrill ma pojemność 200 l. Całopowierzchniowy rozkład ziarna odbywa się za pomocą talerzy odbojowych. Punkt odkładania można ustawiać przed lub za zgarniaczem.


Wygodna obsługa
Do sterowania maszyną dostępny jest komputer obsługowy 5.2. Umożliwia on włączanie/wyłączanie i przełączanie wałka wysiewającego i dmuchawy. Ponadto dostępne jest menu wyboru funkcji wspomagania kalibracji oraz wskazywania prędkości jazdy, wielkości zasianej powierzchni i czasu pracy. Prędkość obrotowa wałka wysiewającego dostosuje się automatycznie do zmian prędkości jazdy, jeśli komputer pokładowy zostanie podłączony do 7-biegunowego gniazda sygnałowego ciągnika.


Zalety