SwingStop – redukcja poziomych ruchów belki polowej

UX5201_Fendt_d0_kw_4508_d2_190118_rdax_170x139.jpg

AMAZONE w wyposażeniu specjalnym do systemu zawieszenia belki polowej ContourControl oferuje aktywny układ tłumienia drgań SwingStop, spełniający coraz bardziej rosnące wymagania wobec poziomego położenia belki polowej, jak na przykład dostosowanie do większych szerokości i większych prędkości roboczych. Czynniki zewnętrzne, jak nierówności terenu, jazda na zakrętach, procesy przyspieszenia oraz rosnące prędkości robocze, powodują ogromne obciążenia belki polowej w kierunku poziomym. Może to spowodować poziome wahania wysięgników belki polowej, a tym samym bardzo negatywnie wpływać na rozkład wzdłużny na zewnętrznych segmentach belki polowej.

Ponieważ ruchy poziome silniej występują na zewnątrz belki polowej, ten efekt bardzo zwiększa się w przypadku belek polowych o dużej szerokości. Aby zmniejszyć te drgania poziome, SwingStop mierzy za pomocą czujników przyspieszenia występujące w wysięgnikach belki polowej. Obydwa aktywnie działające siłowniki hydrauliczne w zawieszeniu belki polowej aktywnie wyrównują te drgania i zapewniają bardzo stabilne położenie belki polowej w poziomie.


Zalety układu SwingStop: