System obiegu cieczy DUS i DUS pro

Druck-Umlauf-System (1) Pantera_4502_d0_kw_4360

DUS pozwala ustalić rytm – sprawdzone ponad 10.000 razy

Druck-Umlauf-System (2) SX_0032

System obiegu cieczy AMAZONE DUS gwarantuje bezpieczną cyrkulację w całym systemie. Na początku pracy system przewodów wraz z przewodem opryskowym jest najpierw napełniany roztworem substancji czynnej pod ciśnieniem i w przeciwnym kierunku. W ten sposób przewody opryskowe są zawsze napełnione i gotowe do natychmiastowej pracy na całej szerokości roboczej. Wyeliminowano czasy oczekiwania na nawrotach.

Przy wyłączeniu jednej sekcji szerokości, manewrach zawracania lub podczas transportu, ciecz robocza, dzięki zredukowanemu ciśnieniu, znajduje się w stałej cyrkulacji. W ten sposób eliminuje się powstawanie zatorów i wytrącanie środków w przewodach opryskowych.

Podczas mycia przewody są całkowicie przepłukiwane czystą wodą aż do rozpylaczy, bez konieczności jej wypryskania. Również podczas mycia, skoncentrowana ciecz robocza doprowadzana jest przez system obiegu cieczy ponownie do zbiornika głównego.


DUS pro

W połączeniu z elektrycznym oświetleniem LED każdego rozpylacza AmaSwitch lub AmaSelect opryskiwacz AMAZONE wyposażono seryjnie w cyrkulację wysokociśnieniową DUS pro. Ciśnienie oprysku jest stałe aż do ostatniego rozpylacza. Stożkowy przewód opryskowy pozwala osiągnąć minimalną ilość resztek.


Stożkowy przewód opryskowy: 
Różne odcinki belki polowej posiadają różne średnice przewodu


Systemem obiegu cieczy DUS do zasilania jednej sekcji szerokości

Strumień cieczy roboczej jest prowadzony od zaworu ciśnienia do zaworu redukcji ciśnienia i przepływa pod niskim ciśnieniem dalej do dławika. Teraz, strumień cieczy płynie w odwrotną stronę, przez przewody opryskowe, do zbiornika.