System obiegu cieczy (DUS) – sprawdzony ponad 10 000 razy

Das Druck-Umlauf-System (DUS) (3) FT_1001_010_a_d1_191009

System obiegu cieczy AMAZONE DUS gwarantuje bezpieczną cyrkulację w całym systemie. Na początku pracy system przewodów włącznie z przewodami opryskowymi jest napełniany pod ciśnieniem roztworem cieczy roboczej w odwrotnym kierunku. W ten sposób przewody opryskowe są zawsze napełnione i gotowe do natychmiastowej pracy na całej szerokości roboczej. Wyeliminowano czasy oczekiwania na nawrotach.

Przy wyłączeniu jednej sekcji szerokości, manewrach zawracania lub podczas transportu, ciecz robocza, dzięki zredukowanemu ciśnieniu, znajduje się w stałej cyrkulacji. W ten sposób eliminuje się powstawanie zatorów i wytrącanie środków w przewodach opryskowych.

Podczas mycia przewody są całkowicie przepłukiwane czystą wodą aż do rozpylaczy, bez konieczności jej wypryskania. Podczas mycia skoncentrowana ciecz robocza jest zwracana do zbiornika cieczy roboczej poprzez system obiegu cieczy (DUS).