Systemy ramy sprzęgowej KR 9002 i KR 12002 do łączenia trzech maszyn Catros

Catros_2017_06.jpg

Silne połączenie

Warianty szerokości roboczej 9 m lub 12 m wynikają z montażu trzech kompaktowych bron talerzowych na ramie sprzęgowej AMAZONE KR.

Rama sprzęgowa łącząca poszczególne maszyny w jedną mocną maszynę może poza tym być stosowana na siewnikach punktowych ED lub siewnikach D9.

Na nawrocie i przy transporcie trzy ramy są podnoszone hydraulicznie.

W celu umożliwienia przyjemnej jazdy ulicznej rama sprzęgowa posiada opcjonalne urządzenie przechylne za pomocą którego można dodatkowo podnieść bocznie segmenty zewnętrzne i w ten sposób osiągnąć mniejszą szerokość transportową.

Ta technologia jest przeznaczona do stosowania w dużych gospodarstwach rolnych.*


  • Catros z ramą sprzęgową KR 9002 o szerokości roboczej 9,0 m
  • Catros z ramą sprzęgową KR 12002 o szerokości roboczej 12,0 m

*niedostępne w UE