Szablasty czubek redlicy

Säbelscharspitze (1) D9-AD3_0028_frei

Do bardzo płytkiego siewu na glebach lekkich lub do siewu w mulcz przy średniej ilości słomy zaprojektowano szablaste czubki redlic. Ich wymiana w miejsce redlic WS wymaga niewiele wysiłku.