Tarcze rozsiewające OmniaSet

Schieberstellung_rdax_170x87.jpg

Tarcze rozsiewające OmniaSet ze swoimi odchylanymi łopatkami rozsiewającymi tworzą obraz rozsiewu ze szczególną precyzją. Łopatki rozsiewające ustawia się za pomocą skali dokładnie i bez pomyłek. Łukowato opadające fl anki obrazu rozsiewu czynią go niewrażliwym na boczny wiatr oraz zróżnicowane właściwości rozsiewowe nawozu. Do nawożenia pogłównego uchylne skrzydełka są łatwo, bez konieczności stosowania żadnych narzędzi, podnoszone w górę.