Terminal obsługowy AmaTron 3

AmaTron3_A_rdax_170x124.jpg

Uniwersalność zastosowania

Sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami w modelu Avant odbywa się za pomocą terminala obsługowego AmaTron 3. Należą do nich funkcje robocze podobnie jak funkcje umożliwiające ustawienia maszyny, np. przy jej kalibracji.

Sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami w modelu Avant odbywa się za pomocą terminala obsługowego AmaTron 3. Należą do nich funkcje robocze podobnie jak funkcje umożliwiające ustawienia maszyny, np. przy jej kalibracji.

Elektryczny napęd dozownika AD-P i Avant oferuje prostą, rutynową kalibrację oraz indywidualną zmianę normy wysiewu. Kompleksowe sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą AmaTron 3 umożliwia kontrolowanie sposobu pracy modelu Avant i ustawianie maszyny.

Ponadto terminal obsługowy pełni funkcje sterowania funkcjami ścieżek technologicznych i ich monitorowania. Do funkcji tych należą również przydatne rozwiązania w zakresie usuwania przeszkód podczas ustawiania znaczników. Nowy program kontroli zleceń Task Controller umożliwia użytkownikowi łatwe przygotowywanie zleceń na komputerze PC, przenoszenie ich na pamięć USB do terminala, a następnie ich przetwarzanie. AmaTron 3 i Avant umożliwiają wykonywanie prac poprzez mapy Shape odpowiednio do powierzchni częściowych. Impulsy drogowe do rejestracji prędkości roboczej są określane za pomocą radaru.