Urządzenia myjące

Do mycia zbiornika cieczy roboczej służą wydajne dysze rotacyjne. Krótkie drogi i możliwie najmniejsze przekroje zapewniają minimalizację resztek.