VarioControl – Przy prawidłowym dozowaniu Twoje nasiona są na wagę złota!

VarioControl – Richtig dosiert ist Ihr Saatgut Gold wert! (1) D9-3000-Detail_004_d2_d1_190920

Dozowanie i kalibracja o najwyższej precyzji

Dozowanie zostało dodatkowo zoptymalizowane pod względem właściwości transportowych i rozkładu wzdłużnego. Zmianę wprowadzono dzięki połączeniu kółka wysiewającego Control 80 mm z nowo zaprojektowanym denkiem i obudową dozownika.

Duża średnica kółek krzywkowych zapewnia dłuższą separację nasion w systemie dozowania. Równomierny napęd zapewnia bezstopniowa przekładnia Vario.