Właściwy dyszel do każdego zaczepu

Zaczepy kopiujące SelfTrail i UniTrail reagują bezpośrednio na ruchy skrętne ciągnika. Nadążna oś jest lekko przesterowana przy wjazdach w zakręty. Właściwości ruchu nadążnego są całkowicie niezależne od prędkości jazdy.