Wał zamknięty

Geschlossene_Walze_rdax_170x133.jpg

Ogólnie obowiązuje zasada, że zamknięte wały mają lepszą nośność niż otwarte wały zwłaszcza na luźnych i lekkich glebach. Zamknięte wały rzadziej się także zapychają. Właśnie z tego względu w przypadku wałów pierścieniowych i wałów pierścieniowych o matrycowym profilu ogumienia pierścienie gumowe znajdują się na zamkniętej rurze. Gdy pierścienie zanurzają się w luźnej glebie, rura przenosi je na całej długości.

Klejenie, zamazywanie i zatykanie nie stanowią już problemu!


„Z dużym klinowym wałem pierścieniowym na glebach od średnich do ciężkich osiągnęliśmy w różnych warunkach bardzo dobre wyniki pracy, m.in. dzięki (amortyzowanej gumą!) szynie równającej”.
(„profi” 8-2013 · Test kultywatora wirnikowego AMAZONE KG 6001-2)


  1. Metalowy wkład mocujący i stabilizujący
  2. Amortyzacja poprzez pustkę powietrzną wewnątrz pierścieni
  3. Pierścień dystansowy ze zgarniaczem czyszczącym powierzchnię