Waga

Wiegeanzeige_ZG-B_001_d2_140805_rdax_170x120.jpg

Waga bez możliwości regulacyjnych, jedynie do określania masy w zbiorniku (tylko w ZG-B Special i ZG-B Super). Maksymalna prędkość maszyny wyposażonej w wagę wynosi 40 km/h.