Większa precyzja, większa wydajność!

Ze względu na bardzo dużą szerokość roboczą bardzo ważne jest dostosowanie obrazów rozsiewu. Dzięki elektrycznej regulacji systemu dozowania układ rozsiewu TS jest w stanie precyzyjnie reagować w takich przypadkach. Poszczególne, zewnętrzne sekcje szerokości mogą być dzięki temu bardzo dobrze kontrolowane. Dodatkowo odległość rzutu może być zmniejszona z zewnątrz do środka poprzez dostosowanie prędkości obrotowej z lewej i prawej strony, tak, aby długie i płaskie kliny i wyjazdy były optymalnie rozsiane nawet przy dużych szerokościach roboczych. Mowa o przełączaniu sekcji szerokości. W najprostszym wyposażeniu można łatwo obsługiwać ręcznie 8 sekcji szerokości (poprzez terminal obsługowy). Dzięki zastosowaniu odpowiedniej licencji Section Control terminala możliwe jest nawet włączanie sekcji szerokości do 128 sekcji szerokości.