Wszechstronny siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC

primera_0215_03.jpg

Elastyczna uprawa roli: 
Primera DMC z szerokością roboczą 3 m, 4,5 m, 6 m, 9 m lub 12 m

Niezależnie od zastosowanej metody uprawy Primera DMC wykonuje doskonałą pracę we wszystkich warunkach. Dzięki niepowtarzalnej redlicy dłutowej osiąga najwyższą jakość pod względem dokładności rozdziału nasion i przykrycia siewu glebą na polu po orce, kultywatorowanym i w siewie bezpośrednim. Ogromne ilości organicznych pozostałości przedplonów lub po ugorowaniu mogą powodować niekiedy problemy podczas siewu zwłaszcza na polach bez orki. Także niewystarczająca uprawa gleby, słabe wymieszanie materiału organicznego i słabe równanie powierzchni mogą negatywnie oddziaływać na jakość rozdziału i przykrywanie nasion glebą. Dzięki redlicy dłutowej Primera DMC doskonale radzi sobie we wszystkich tych warunkach. Redlica dłutowa niezawodnie usuwa materiał organiczny z redliny wysiewu, perfekcyjnie dopasowuje się do nierównych gleb oraz dzięki zawsze odpowiedniemu naciskowi redlicy zapewnia najlepszą jakość rozdziału i przykrywania nasion glebą. Opcjonalnie model Primera DMC można wykorzystać także do aplikacji nawozu. Docelowe umieszczanie nawozu mineralnego bezpośrednio w redlinie wysiewu może pomóc młodej kulturze w szybkim i zdrowym wzroście poprzez dotarcie do głębszych zasobów wód gruntowych i tym samym lepsze przygotowanie na wypadek suszy.