Wydajność bez kompromisów

Kompromisslos auf Leistung ausgelegt (1)

Wysoka skuteczność

Wzrost wydajności nie jest jedynie wynikiem wysokiego tempa pracy siewników punktowych EDX, ale uzyskiwany jest także dzięki redukcji czasu przezbrajania i czasu czynności pomocniczych. Praktycy potwierdzają, że maszyny są aż do najmniejszych detali – jak np. uszczelnienie pokryw, przestawianie dźwigni – stworzone do profesjonalnej pracy.