Wyniki badań: Technologia EDX w porównaniu

EDX_akt_201702_05.jpg

W licznych testach odkładania porównano różne siewniki punktowe wykorzystywane do siewu kukurydzy w roku 2010. Celem prób było porównanie jakości odkładania nasion przez siewnik punktowy EDX z maszynami konwencjonalnymi innych producentów. Wyniki jednoznacznie wykazały przewagę technologii EDX.


  1. Odstęp nasion w rzędzie
    Przy współczynniku zmienności (WZ), stanowiącym miarę dokładności siewu, EDX w porównaniu z dotychczasowymi maszynami, wypada bardzo dobrze. Przy 15 km/h WZ dla EDX jest prawie tak samo wysoki, jak w tradycyjnych maszynach, pracujących znacznie wolniej.
  2. Założona odległość nasion
    Przy wszystkich prędkościach roboczych, EDX mógł zrealizować najwyższą równomierność założonej odległości nasion w rzędzie. Nawet przy 15 km/h równomierność odkładania nasion w rzędzie przez EDX leży powyżej poziomu maszyn porównywanych, pracujących znacznie wolniej.