Wysokowydajne mieszadło

Kontrolle_rdax_170x87.jpg

Wysokowydajne mieszadło pozwala nawozowi równomiernie spływać na tarcze „OmniaSet”. Łagodnie transportuje nawóz do otworu wylotowego a dna stożków są dobrze opróżniane.