Zęby C-Mix-Super ze sprężynami dociskowymi mechanizmu ochrony przed przeciążeniami przekraczającymi 600 kg

C-Mix-Super-Zinken mit 600 kg Druckfeder-Überlastsicherung (2) C-Mix_Super_Druckfederueberlastsicherung_HD_40mm_neutral_breit_d1_180927

Zęby C-Mix-Super wyposażone fabrycznie w ochronę przed przeciążeniami nadają się doskonale również do głębokiej uprawy. Próg zadziałania sprężyn dociskowych mechanizmu ochrony zębów C-Mix-Super przed przeciążeniami przekracza 600 kg przy wysokości wydźwigu 30 cm. Jeśli wysokość wydźwigu 30 cm nie jest wystarczająca, zęby C-Mix-Super posiadają dodatkowe zabezpieczenie poprzez śrubę przeciążeniową. Pozwala to na wydajną oraz ciągłą pracę także w najtrudniejszych warunkach.


  1. 600 kg na czubku lemiesza
  2. 30 cm