Zagarniacz rolkowy HD w połączeniu z RoTeC pro

Rollenstriegel HD in Kombination mit RoTeC pro (1) Cirrus_3003_Compact_001_d1

Zagarniacz rolkowy HD po zamknięciu rowka wysiewu dociska dodatkowo glebę do redliny wysiewu, stwarzając tym samym optymalne warunki kiełkowania. Stosowanie tej metody zaleca się w szczególności na lekkich, suchych glebach podczas siewu kultur jarych lub rzepaku. W rezultacie powstaje pofałdowany profil powierzchni gleby, zmniejszający ryzyko jej erozji. Dzięki utwardzeniu zęby zagarniacza cechują się wyjątkową żywotnością i odpornością na zużycie. Szczególną zaletą jest układ regulacji nacisku każdej z rolek w zakresie od 0 do 35 kg w sposób całkowicie niezależny od nacisku redlic.