Zagarniacz sprężynowy

Centaya3000super_d0_kw_IMG_7333_d1_171030_Ausschnitt

Zagarniacz sprężynowy można stosować w połączeniu z systemem redlic RoTeC oraz z systemem redlic TwinTeC. Zagarniacz sprężynowy o grubości 10 mm charakteryzuje się niewielkim zużyciem i zapewnia dobre przykrycie nasion. Dodatkowy zagarniacz sprężynowy służy do zakrywania otwartych bruzd wysiewowych oraz planowania i pracuje bez zapychania się również przy dużych ilościach słomy. Indywidualnie uchylne i ułożyskowane elementy zagarniacza dostosowują się do nierówności gleby, przykrywając nasiona niezależnie od ilości słomy na powierzchni.

Nacisk zagarniacza jest regulowany mechanicznie, przez napięcie sprężyn. Przy hydraulicznej regulacji nacisku zagarniacza, minimalna i maksymalna wielkość nacisku jest wstępnie ustalana sworzniami ograniczającymi. Tym samym można jednym zaworem sterującym podczas pracy szybko i łatwo dopasować nacisk zagarniacza oraz redlic do zmieniających się warunków glebowych.

Zagarniacz sprężynowy bardzo dobrze sprawdza się szczególnie przy siewie w warunkach poniżej optymalnych, np. na wilgotnej i zwięzłej glebie.