Zasada skośnie przechodzących „tuneli”

Primera_DMC_9000_005_d1_110912_und_Primera_Russland_9-12_dx_jg_DSC03438_d1_190109_rdax_170x221.jpg

Redlice są rozmieszczone w czterech rzędach z rozstawem 18,75 cm lub trzech rzędach z rozstawem 25 cm w taki sposób, że między nimi występują skośnie przechodzące „tunele” o wymiarze ok. 75 cm. Zasada ta umożliwia względnie niewielki rozstaw redlic (od 18,75 cm lub 25 cm) w celu szybkiego zamykania upraw (zacienienie!) i stanowi jednocześnie niewielkie ryzyko zapchania przez masy słomy.