Zawieszenie redlic dłutowych na równoległoboku

DMC-Primera_12001-2C_d0_kw_1003_d1_190109_rdax_170x149.jpg

Redlice dłutowe są mocowane na równoległoboku. Jest to wprawdzie dość pracochłonne, ale zapobiega niemożności zachowania żądanej głębokości siewu przy różnych lub zmieniających się (podczas jazdy pod górę i z góry, w poprzeczniakach, przy różnej twardości gleby itp.) prędkościach jazdy i dodatkowych nierównościach gleby.