Zbiornik wody płuczącej z włączaniem Vario do płukania i rozcieńczania

UG_Spuelwasserbehaelter.jpg

W dużym zbiorniku wody płuczącej zawsze jest wystarczająco dużo czystej wody do płukania i rozcieńczania resztek cieczy roboczej. Gdy przełączanie Vario ustawi się na „Płukanie“, to czysta woda umyje filtr ssący, armaturę, przewód belki polowej oraz rozpylacze.

Jest to możliwe także przy napełnionym zbiorniku cieczy roboczej. Wyeliminowano usterki powstające w wyniku zasychania cieczy roboczej.


  1. Zbiornik wody płuczącej
  2. Zbiornik wody do mycia rąk