Znacznik przedwschodowy

Przy zakładaniu ścieżek technologicznych, tarcze znacznika przedwschodowego opuszczają się automatycznie i znaczą założone ścieżki. Dzięki temu ścieżki są widoczne jeszcze przed wzejściem uprawy.