Zwiększenie plonu przy granicy pola z AutoTS i ClickTS

streubild_zats_a4_d2_20181105_rdax_170x90.jpg

Systemy rozsiewu graniczego AutoTS i ClickTS umożliwiają użytkownikowi uzyskanie optymalnej dawki, bliskiej 100 % jak najbliżej granicy pola co stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju roślin. W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań rozsiewu granicznego możliwe jest osiąganie wyraźnie wyższych plonów.

Za pomocą mechanizmu rozsiewającego AutoTS możliwa jest automatyczna redukcja dawki nawozu przy rozsiewie granicznym. Zmiana dawki może odbywać się w dowolnie wybranych krokach procentowych. Ze względu na to, że obie tarcze rozsiewające mogą być obsługiwane wzajemnie niezależnie, można dokonywać zmian dawki po jednej lub po obu stronach


System rozsiewu granicznego AutoTS (zielona linia)

  1. Krótsza łopatka powoduje ograniczenie zasięgu wyrzutu nawozu.
  2. Nawóz jest chroniony i optymalnie rozprowadzany aż do granicy pola.
  3. Ze względu na niższą prędkość wyrzutu nawozu jedynie nieliczne ziarna lądują poza granicą pola.


Konwencjonalne systemy rozsiewu granicznego (czerwona linia)

  1. Mechaniczne przekierowanie nawozu powoduje jego pękanie i wcześniejsze opadanie obok ścieżki technologicznej.
  2. W obszarze przygranicznym brakuje pokruszonego nawozu, przez co dochodzi do niedonawożenia.
  3. Nie wszystkie ziarna nawozu są mechanicznie przekierowywane, w związku z czym rozsiew wykracza daleko poza granice pola.


Rozsiew graniczny z ClickTS:

Mehr Ertrag im Grenzbereich (1) ZA-TS_Detail_004_d1_150109

Obok obsługiwanego zdalnie z kabiny, obustronnego systemu AutoTS dostępna jest także opcja jednostronnego AutoTS i ręczne przestawianie ClickTS. Możliwe jest również zastosowanie systemu ClickTS po obu stronach.