DIN EN ISO 50001: Zarządzanie energią

Zarządzanie energią to perspektywiczna i systematyczna koordynacja wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Formalne wymagania dotyczące systemu zarządzania energią zostały określone w normie DIN EN ISO 50001.

Wraz z wprowadzeniem systemu zarządzania energią dążymy do zrównoważonego i oszczędzającego zasoby wykorzystania energii, a także do zwiększania wydajności energetycznej w ciągłym procesie doskonalenia.