Niezawodne produkty

Niezawodne produkty to znak rozpoznawczy naszej firmy. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów, naszych produktów, naszych porad i usług oraz przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów dzięki innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom.

Długofalowo możemy istnieć tylko wtedy, gdy będziemy działać w sposób odpowiedzialny ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Dlatego jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania energii w sposób zrównoważony i oszczędzający zasoby, oszczędzając energię i zwiększając naszą wydajność energetyczną w ciągłym procesie doskonalenia.

Aby zrealizować te cele, wprowadziliśmy zintegrowany system zarządzania zgodny z normami DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 50001 w aktualnie obowiązującej formie. Jest on przez nas regularnie sprawdzany, oceniany i stale ulepszany.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymagań dotyczących jakości naszych produktów i usług. Ponadto zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich wymagań, przepisów i rozporządzeń dotyczących wykorzystania energii, zużycia energii i efektywności energetycznej. Kupując produkty i usługi stawiamy na wysokiej jakości i energooszczędne rozwiązania.

Aby skutecznie wdrożyć politykę jakościową i energetyczną, należy określić wiążące cele. Nasz zintegrowany system zarządzania otrzymuje nieograniczone wsparcie ze strony kierownictwa. Wszelkie informacje niezbędne do funkcjonowania systemu zarządzania i realizacji celów jakościowych i energetycznych oraz zasobów ludzkich i zasobów materiałowych dostarcza kierownictwo.