Dr Justus Dreyer przejmuje kierownictwo przedsiębiorstwa od swojego ojca, prof. h.c. (SAA) Heinza Dreyera (1932 - 2023)

Dr Justus Dreyer przejmuje kierownictwo przedsiębiorstwa od swojego ojca, prof. h.c. (SAA) Heinza Dreyera (1932 - 2023) 

Dr Justus Dreyer przejmuje kierownictwo przedsiębiorstwa od swojego ojca, prof. h.c. (SAA) Heinza Dreyera (1932 - 2023)

  • Założenie firmy AMAZONE przez Heinricha Dreyera
Heinrich Dreyer