Dr Justus Dreyer przejmuje kierownictwo przedsiębiorstwa od swojego ojca, prof. h.c. (SAA) Heinza Dreyera

Dr Justus Dreyer przejmuje kierownictwo przedsiębiorstwa od swojego ojca, prof. h.c. (SAA) Heinza Dreyera

Dr Justus Dreyer przejmuje kierownictwo przedsiębiorstwa od swojego ojca, prof. h.c. (SAA) Heinza Dreyera

  • Założenie firmy AMAZONE przez Heinricha Dreyera
Heinrich Dreyer