Polityka jakości i energii

Niezawodne produkty to znak rozpoznawczy naszej firmy. Dążymy do ciągłego, doskonalenia naszych procesów, naszych produktów, naszych porad i usług oraz przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów dzięki innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom.  

Długofalowo możemy istnieć tylko wtedy, gdy będziemy działać w sposób odpowiedzialny ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Dlatego jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania energii w sposób zrównoważony i oszczędzający zasoby, oszczędzając energię i zwiększając naszą wydajność energetyczną w ciągłym procesie doskonalenia.  

Aby zrealizować te cele, wprowadziliśmy zintegrowany system zarządzania zgodny z normami DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 50001. Jest on przez nas regularnie sprawdzany, oceniany i stale ulepszany.  

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymagań dotyczących jakości naszych produktów i usług.  Ponadto zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich wymagań, przepisów i rozporządzeń dotyczących wykorzystania energii, zużycia energii i efektywności energetycznej. Kupując produkty i usługi stawiamy na wysokiej jakości i energooszczędne rozwiązania.  

Aby skutecznie wdrożyć politykę jakościową i energetyczną, należy określić wiążące cele.  

Nasz zintegrowany system zarządzania otrzymuje nieograniczone wsparcie ze strony kierownictwa.  

W ten sposób zapewnione są wszystkie informacje niezbędne do funkcjonowania systemu zarządzania, a także zasoby ludzkie i materialne.