„Section Control ‒ automatyczne przełączanie sekcji szerokości” nie działa, co mam zrobić?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym serwisie SmartLearning. Więcej informacji podano tutaj AMAZONE SmartLearning (terminale) Sprawdź, czy na Twoim terminalu ISOBUS licencje są nadal aktywne.