Czy oferujecie swoim pracownikom możliwość dokształcania się?

W ramach programu AmaTrain AMAZONE oferuje swoim pracownikom wiele możliwości kształcenia się poprzez udział w różnorodnych seminariach. Ponadto zachęcamy do korzystania z możliwości osobistego dokształcania się.