Uczniowie zakładają kwietnik

AdobeStock_274495231_ret_ly_01_LO-opt__
Środowisko naturalne i ochrona przyrody

Przyszłość rolnictwa nie istnieje bez czystego środowiska naturalnego. Firma AMAZONE przykłada niezwykle dużą wagę do tematyki związanej z ochroną środowiska naturalnego i przyrody. Dzieje się tak nie ze względu na panującą modę, lecz także, ponieważ jest to ściśle powiązane z sukcesem naszej branży. Zniszczone środowisko naturalne uniemożliwia rozwój rolnictwa.

Projekt »Kwietnik« ma na celu uwrażliwienie naszych praktykantów. To miejsce planowania i tworzenia właściwej flory na wolnych powierzchniach naszej firmy. Nowe kwietniki stanową dodatkową przestrzeń dla owadów i małych zwierząt. Kwietniki te są również ważnym źródłem pożywienia, miejscem łęgu i schronieniem dla wielu innych gatunków. Tworzenie i pielęgnacja kwietników to idealne pole realizacji dla wszystkich entuzjastów środowiska naturalnego i przyrody. Naszym celem jest podniesienie poziomu świadomości młodzieży i ich zaangażowanie w utrzymanie naturalnego środowiska.

Działania związane z ochroną środowiska naturalnego i przyrody są w Hude wdrażane przez uczniów z wielkim zaangażowaniem w celu zapewnienia lokalnej bioróżnorodności. Kwietniki stanowią także estetyczne, optyczne urozmaicenie krajobrazu.