Jak mogę przesłać moje załączniki?

Zachęcamy do dostarczenia nam swoich załączników w formacie PDF. Należy upewnić się, że nie został przekroczony maksymalny rozmiar 8 MB.