Jakie są wymagania dotyczące próbek wstępnych? (uwagi do raportu z próbnych testów)

Wymagania dotyczące próbki wstępnej można znaleźć tutaj.