W jaki sposób są szkoleni pracownicy?

Każdemu nowemu pracownikowi zostaje przydzielony opiekun. Opiekun to doświadczony pracownik z danego nowego działu. Nowy pracownik otrzymuje również szczegółowy plan wprowadzający.