Schema_Teilbreiten_ZA-TS_d2_181129_d1_191216

» Dynamiczne przełączanie sekcji szerokości DynamicSpread

Dynamiczne przełączanie sekcji szerokości obejmujące maks. 128 szerokości częściowych o profilu nerkowym zapewnia precyzyjne przełączanie na klinach pola lub poprzeczniakach. Istnieje również możliwość sterowania zewnętrznymi sekcjami szerokości. Więcej informacji...