Obecnie mają Państwo do dyspozycji liczne innowacyjne maszyny AMAZONE z najnowocześniejszą, precyzyjną technologią do uprawy gleby, siewu, nawożenia i ochrony roślin. To „więcej” w zakresie precyzji oznacza, że wydają Państwo „mniej” na nawóz, środki ochrony roślin i nasiona. Jednocześnie można lepiej wykorzystać wszystkie potencjały plonu. Oprócz korzyści ekonomicznych polegających na szybszej amortyzacji inwestycji, występują również korzyści innego rodzaju – ochrona środowiska i odciążenie kierowcy. Z tej broszury dowiedzą się Państwo, jaki nowy potencjał już dziś oferują nasze rozsiewacze nawozu, opryskiwacze do ochrony roślin, maszyny do uprawy gleby, siewniki i rozwiązania cyfrowe.