» ElectricDrive

Cataya3000special_KE3001super_d0_kw_IMG_6846_d1_171013_p50_rdax_170x130.jpg

Napęd elektryczny umożliwia łatwą kalibrację naciśnięciem przycisku. W przypadku tego napędu bardzo łatwe jest automatyczne dopasowanie dawki dzięki karcie aplikacyjnej do zmiennego wysiewu. W połączeniu z GPS-Switch maszyna automatycznie włącza się i wyłącza na poprzeczniaku i klinach.