S63_01

» ElectricDrive dla zmiennej pracy maszyny

Napęd elektryczny funkcji rozdzielania ziarna zapewnia maksymalną precyzję. W ten sposób można automatycznie dopasować dawkę nasion i nawozu dzięki kartom aplikacyjnym do warunków w polu. Możliwa jest również wygodna kalibracja przez naciśnięci przycisku.