ZA-V_Ruehrwerk_001_d1_141202_29proz_rdax_170x133.jpg
Czujnik stanu napełnienia

» Inteligentne mieszadło

Mieszadło gwiazdo znajduje się pod niskim otworem wylotowym i zapewnia ciągły przepływ nawozu. Przy obustronnie zamkniętych tarczach zmniejsza się prędkość mieszadła, co pozwala zaoszczędzić nawóz.