SmartControl (1)

» SmartControl

Regulacja zagarniacza SmartControl w razie potrzeby automatycznie ustawia pozycję zagarniacza, dopasowując ją w dowolnym czasie automatycznie do materiału siewnego i zapobiegając brakującym i podwójnym wysiewom.