S68_03

» System dozowania nawozu Precis

Dzięki systemowi dozowania nawozu Precis, Precea dysponuje precyzyjnym i niezawodnym mechanizmem dozującym. Napęd elektryczny umożliwia wygodną regulację i kalibrację. Strumień powietrza kieruje nawóz bezpiecznie i pewnie do redlic nawozowych FerTec Twin.