» System dozowania Precis

Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1702_d1_161117_kl_rdax_170x139.jpg

System dozowania Precis gwarantuje precyzyjne dozowanie różnych materiałów siewnych – odchylenie wynosi poniżej 1%. Przestawianie między wysiewem precyzyjnym a normalnym odbywa się w sposób prosty i bez narzędzi za pomocą zasuwy.