HeadlandControl – optymalny rozdział poprzeczny na poprzeczniaku

 1. Szerokość robocza
 2. Wyrzut nawozu (2x szerokość robocza)
 3. Aktywna funkcja HeadlandControl
 4. Rozsiew graniczny
 5. Dzięki HeadlandControl po wewnętrznej stronie pola zwiększa się szerokość robocza na poprzeczniaku


Problem: Przenawożenie i niedonawożenie na poprzeczniaku

System rozsiewu granicznego AutoTS pozwala użytkownikowi w sposób wyjątkowo niezawodny uzyskiwać stromo opadający obraz rozsiewu granicznego, a tym samym tworzyć optymalne warunki wzrostu roślin aż po same granice pola. W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań rozsiewu granicznego możliwe jest osiąganie wyraźnie wyższych plonów.


Punkt wyłączenia na poprzeczniaku: Bez HeadlandControl

 • Rozsiewacz wyłącza się zbyt późno i jest już na skręcie 
 • Ciągnik musiałby wyjechać poza ślad na poprzeczniaku


Rezultat: Strefy przenawożone i niedonawożone na poprzeczniakach

 1. Przenawożenie (ciemnozielony)
 2. Niedonawożenie (biały)
 3. Standardowy poprzeczniak
 4. Wewnętrzny rozrzut bez HeadlandControl


Rozwiązanie: HeadlandControl

Przy włączonej funkcji HeadlandControl zwiększa się odległość wyrzutu i dawka rozsiewu po wewnętrznej stronie pola i punkt wyłączenia przesuwa się do wnętrza pola. Ponadto nowe sterowanie sekcjami szerokości, dostosowane do kształtu wachlarza rozsiewu, zapewnia wyłączanie sekcji szerokości z zewnątrz do wewnątrz przy wjeździe na poprzeczniak. W ten sposób można zapobiec tworzeniu stref przenawożonych i niedonawożonych na poprzeczniakach.


Z HeadlandControl

 • Dzięki HeadlandControl rozsiewacz rozsiewa na poprzeczniakach dalej w stronę pola 
 • Ciągnik może podążać po śladach opryskiwacza polowego


Rezultat: Jednolite łan na poprzeczniakach

 1. Polepszony rozdział poprzeczny na poprzeczniaku
 2. Przesunięty punkt wyłączenia
 3. Rozszerzona funkcja poprzeczniaków
 4. Wewnętrzny rozrzut z HeadlandControl


Doskonała sytuacja na poprzeczniakach dzięki funkcji HeadlandControl i nowemu przełączaniu sekcji szerokości