Integracja struktury lameli i oprogramowania

Przy dużych szerokościach roboczych nawóz musi uzyskiwać znacznie większe przyspieszenie, aby uzyskać dobre nałożenie z wachlarzem rozsiewu pierwszej ścieżki technologicznej. Ze względu na wysoką energię granulatu, rozdział poprzeczny konwencjonalnych systemów za ciągnikiem jest często niezadowalający. Ekran BorderTS ma specjalną strukturę lameli i blachę prowadzącą, której nachylenie można regulować. Lamele najpierw odbierają energię z granulek, które następnie są delikatnie kierowane na podłoże przez blachę prowadzącą. Blacha prowadząca może być bezstopniowo regulowana w celu optymalnego rozsiewu aż do granicy pola. Dodatkowo czujnik wykrywa pozycję roboczą. Podczas pracy ekranu, w połączeniu z systemem rozsiewu granicznego AutoTS zintegrowanym z tarczą, automatycznie regulowana jest ilość i punkt podawania nawozu na tarczę rozsiewającą, aby zapewnić jak najlepszy rozdział poprzeczny.

Oczywiście w każdej chwili można ręcznie przestawić dawkę, aby zareagować na szczególne sytuacje.


„Kontrola za pomocą mat na granicy pola po naszym przejeździe pokazała, jak skuteczny jest ten ekran. Jednocześnie w obszarze przy krawędzi po przejeździe od zewnątrz i w ścieżce technologicznej uzyskano taką samą dawkę rozsiewu, co na całej powierzchni pola – jest to bardzo dobry rezultat.”
(profi – „Niezawodny do granic” · 04/2022)


1. Nawożenie za pomocą ekranu BorderTS od granicy pola w uprawę z automatyczną redukcją dawki docelowej do 50%. Otwór wylotowy od strony granicy pola jest zamknięty.
2. W przypadku AutoTS 50% jest rozsiewane od pierwszej ścieżki technologicznej także po stronie granicy, aby w sumie osiągnąć wartość docelową w obszarze przygranicznym. Normalny rozsiew po stronie pola ze 100% dawką docelową.
3. Na pozostałych ścieżkach technologicznych normalny rozsiew ze 100% ilości docelowej po obu stronach.
4. Pełna szerokość robocza
5. Połowa szerokości roboczej