Optymalne rozłożenie ładunku w każdych warunkach pracy

Dzięki pomiarowi w czasie rzeczywistym przy użyciu systemu ważenia Profis można już na etapie załadunku optymalnie wykorzystać obciążenie zaczepu i nacisk na oś. W praktyce już podczas załadunku pojawia się informacja, jak obciążona jest oś i dyszel. Pas nośny o kącie wznoszenia 5 stopni zapewnia rozładunek od tyłu do przodu. Gwarantuje to optymalny rozkład obciążenia podczas rozsiewania. Maksymalne obciążenie zaczepu i zmniejszony nacisk na oś umożliwia bezpieczną jazdę polową w każdych warunkach.


Intelligentes Befüll-Management (1) ZG-TS_1001_Ladungsverteilung_d2_181119
Optymalny podział ładunku